Targeta Ciutadana

La targeta ciutadana és un document unipersonal que us atorgarà una sèrie d’avantatges i que tothom pot sol·licitar, sigui o no resident a Palma. Una vegada la sol·liciteu serà emesa de forma completament gratuïta i només seran objecte d’aplicació de taxa les reposicions motivades per pèrdua, robatori o deteriorament per mal ús, excepte quan hagin passat dos anys des de la emissió de la darrera targeta. Queden exemptes del pagament les reposicions sol·licitades per internet.

Targeta ciutadana

Entre altres avantatges us servirà per:

  • Pagar l’autobús, sense necessitat de dur doblers en metàl·lic. Permet aplicar fàcilment tarifes econòmiques individualitzades en funció d’uns perfils definits, com pot ser resident, estudiant, pensionista, menor, etc.
  • Poder votar als diferents processos que organitzi l’Ajuntament de Palma, com poden ser els pressupostos participatius, les festes de Sant Sebastià, etc…
  • Per demanar certificats de viatge.
  • Per accedir al servei de BiciPalma.

Com la puc obtenir?

Podeu sol•licitar la vostra targeta ciutadana tant de manera presencial com telemàticament:

  • Per internet, els residents de Palma, si disposen de certificat digital. (Les reposicions sol·licitades telemàticament estan exemptes de taxa).
  • Les persones residents a municipis amb conveni, s’han de dirigir al seu respectiu ajuntament.

L’Ajuntament de Palma té actualment conveni subscrit de Targeta Ciutadana amb 44 municipis, 41 de Mallorca i 3 de Menorca (Llistat de municipis).

La càrrega de les targetes es pot fer a nombroses papereries i establiments diversos. Podeu consultar el llistat d’establiments, així com la situació de les màquines de recàrrega automàtica.

Documents per descarregar

A continuació teniu una sèrie de documents i enllaços amb informació d’interès sobre la targeta ciutadana: