Son Oliva – Son Costa

El barri de Son Oliva pren el seu nom d’un antic rafal documentat des del s. XVII. El 1632, pertanyia al conrador Pere Oliva i tenia dret a l’aigua de la font de la Vila. El 1639, era del metge Guillem Munar i tenia 14 quarterades dedicades a vinyes, conreu de cereals, lleguminoses i hortalisses.

El s. XIX fou dividit en Son Oliva Vell i Son Oliva Nou. El 1890, l’àrea de l’antic rafal confrontava amb l’Olivera, Son Gelabert, Son ferrà, Son Ferragut, Son Brull i la Punta.

Son Oliva

2018 Son Oliva

El procés urbanitzador s’inicià el 1931, però només s’accelerà a partir de 1965. Inicialment, es projectà com una zona de petits habitatges unifamiliars. La consolidació del barri es produí en els anys setanta i vuitanta, quan s’hi establí un gran nombre d’immigrants, majoritàriament peninsulars tot i que també hi havia molts mallorquins de la part forana. Aleshores s’hi construí un gran nombre d’habitatges plurifamiliars.

Vida Social

El 1973, es creà a Son oliva la parròquia de la Sagrada Família, segregada de la del Cor de Maria.

El Col·legi Públic de Son Oliva fou creat el 1977 i el 1993 ja disposava de 19 aules i uns 690 alumnes. Durant els anys seixanta, s’instal·là a aquest mateix barri, al carrer d’Eusebi Estada,  el Centre d’Experiències i Capacitació Agrària, dedicat a l’ensenyament de tècniques agrícoles, que desaparegué el 1992.

En els anys seixanta i setanta, el problema de l’escolarització fou un dels més greus del barri ja que la població, majoritàriament immigrant, tenia una elevada taxa de natalitat.

L’Associació de Veïnats de Son Oliva (1976), ha impulsat diverses millores i mobilitzacions a favor d’una nova escola pública (1988), contra el pont de la via de cintura, que considerava molt perillós (1988), etc… També ha impulsat una escola d’infants (1977), situada en el carrer d’Isaac Albéniz, i un taller de teatre que donà origen al grup teatral La Faràndula de Son Oliva (1993).

El 1984 es va fundar el Club Esportiu Son Oliva, inicialment amb una única secció de futbol sala. El 1989 es crearen les de bàsquet i handbol i, posteriorment, les d’escacs. El 1990, l’equip aleví de futbol sala aconseguí el subcampionat d’Espanya. El 1993 hi havia tres equips de bàsquet, dos de handbol i dos de futbol sala. En aquest mateix barri, el 1985, l’Ajuntament de palma inaugurà un Centre Cultural.

El 1989, Margalida Busquets Sastre fundà l’Associació de la Tercera Edat.

A més, també s’ha d’esmentar l’associació de pares d’alumnes del Col·legi Son oliva.