Son Espanyol

Son Espanyol

2018 Son Espanyol

Son Espanyol és una barriada situada a 6 km al nord de Palma i fa part de la perifèria rural del municipi.

Tradicionalment, era àrea de regadiu, que constituïa, amb el Secar de la Real, Son Sardina i Sa Indioteria, l’anomenada Horta d’Amunt.

Un cop s’establí la possessió de Son Magraner va començar el procés urbanitzador. La Universitat de les Illes Balears adquirí uns terrenys a Son Espanyol, on ha bastit el campus universitari.

No obstant aquest canvi tan substancial del paisatge urbà, el barri continua tenint una riquesa patrimonial significativa que fa referència al seu passat rural.

Història

El caràcter disseminat de del barri de Son Espanyol fa que sigui difícil descriure la seva evolució històrica. En el mapa del cardenal Despuig (1784), només hi apareixen les possessions de Son Espanyol, que ha donat nom al barri, i de Son Magraner. A més, també s’hi assenyala l’ullal de la font de la Vila, que era dins de les terres de la possessió de Son Espanyol.

son-magraner

Possessió de Son Magraner

La possessió de Son Magraner apareix documentada el 1661, quan pertanyia al sr. Gaspar de Puigdorfila. Tenia cases i tafona i era dedicada al conreu d’oliveres, garrovers i cereals. En aquella època es considerava que era situada a la part de la Muntanya del terme de Palma El 1785 era de Jordi Puigdorfila i hi havia un molí de sang, moners de fulla i ametllers. Una altra possessió molt antiga, vinculada a Son Magraner, és Son lledó

L’origen del barri es troba en els establits que es feren a Son Espanyol, des de 1845, i Son Magraner, des de 1842. Aquella possessió era propietat del marquès de Bellpuig i les seves terres ocupaven la part de ponent del barri, fins al camí de la Real. Son Magraner era de Felip Puigdorfila i tenia les terres a llevant de l’esmentat camí. Els habitants de Son Espanyol varen pagar alou als senyors de la possessió homònima fins a 1958 i als de Son magraner fins als anys vuitanta.

En 1887, hi havia 411 habitants i el 1900, 421.

A partir dels anys seixanta, amb la crisi de l’agricultura i el creixement turístic, s’inicià un procés de fragmentació de la propietat i d’urbanització que, tanmateix, no originà cap nucli urbà.

Durant els anys vuitanta i noranta es va construir, a la zona nord, el campus de la Universitat de les Illes Balears i el 1995 es va construir un polígon tecnològic anomenat Parc Bit.

Des de l’any 1994 disposa de transport públic fins a Palma.

Patrimoni

Dintre de Son Espanyol sols hi ha catalogada la possessió de Son Lledó, construïda devers l’any 1880 i que recentment es va rehabilitar i reformar per integrar-la en el conjunt del campus de la Universitat de les Illes Balears, que s’ha bastit dins de les terres d’aquesta possessió.

son-lledo

Possessió de Son Lledó

L’edifici consta de dos cossos rectangulars que tenen planta baixa, pis i porxo i que s’ajunten conformant una planta en forma de L, que crea una petita clastra oberta al llevant.

A l’edifici Ramon Llul es conserva part del claustre del convent de Santa Catalina de Sena, que fou desmuntat i traslladat a l’actual edifici de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Vida Social

A Son Espanyol, el centre de la vida social ha estat i és el convent de les religioses franciscanes, ja que no hi ha cap altre edifici de caràcter cívic. Aquest convent fou fundat el 1923 i les religioses s’ocuparen de l’ensenyament primari i de l’atenció sanitària.

Des de 1985 ja hi havia dues religioses franciscanes que es desplaçaven diàriament des de la Real per fer escola. El 1974 tancaren el parvulari i l’escola de nines. Poc després es reformà l’edifici i es convertí una casa d’oració i descans per a monges majors (1977). En aquest convent hi ha una capella, que és l’únic lloc de culte existent.

En els anys seixanta, els missioners de Sant Vicenç de Paül construïren un col·legi i un seminari vora la possessió de cal Jai. El 1972, aquest col·legi va ser adquirit per la Universitat i es convertí en l’embrió de la futura Universitat de les Illes Balears. El 1995 el campus inclou la possessió de Son Lledó i ocupà tota la part nord-est del barri.

uib

Campus de la UIB

En alguns aspectes, la vida social d’aquesta barriada ha anat unida a la de Son Sardina. Així, des de 1913 fa part de la parròquia de Son Sardina i algunes entitats, com l’Associació de la Tercera edat, són comunes. Des dels anys vuitanta, els seus habitants depenen també de la Unitat Sanitària de Son Sardina.

L’Associació de Veïnats de Son Espanyol, presidida per Francesca Alomar, disposa d’un local que ha passat a formar part de la xarxa de casals de barri de Palma recentment (2015). Organitzen les festes de la barriada, que es fan al pati del propi local, donat que no hi ha cap plaça pública. També organitzen un pancaritat cada any als terrenys de la possessió de Son Espanyol.

casal-de-barri-son-espanyol

Casal de Barri de Son Espanyol

Per als majors del barri hi ha l’Associació de la Tercera Edat de Son Sardina, Sa Garriga i Son Espanyol. El principal problema és que la distància entre Son Espanyol i Son Sardina fa que les persones majors de Son Espanyol pràcticament ni hi participin.