Punts verds

Els mobles i altres objectes en bon estat encara poden ser útils per a altres persones. Abans de considerar-los residus contacteu amb les ONG que els recullen o donau-los a amics, familiars, parròquies o veïns que els necessitin. La Fundació Deixalles (tel. 900 772 211), REMAR (tel. 971 200 180), Can Gazà (tel. 670 053 824) i d’altres en recullen.

En cas que aquests objectes i petits electrodomèstics no es trobin en bones condicions i ja no puguin tenir un nou ús heu de recordar que el lloc per desfer-se d’ells és el punt verd, ja que no es poden llençar al contenidor de fems (recordeu que encara que hi hagi un servei recollida de mobles no es poden deixar al contenidor).

Els punts verds de Palma:

Són d’ús exclusiu per a persones residents a Palma (s’ha d’acreditar amb DNI). També estan obert a les empreses de Palma, tot i que només per a residus assimilables a domèstics que no siguin resultat de la seva activitat industrial.

Estan oberts de dilluns a diumenge de 8.00 a 20.00 h. Actualment, a la ciutat de Palma hi ha dos punts verds que estan situats a:

 • Son Castelló (Carrer del Gremi de Sucrers i Candelers, 32)

 

 • Sant Jordi (Disseminat Can Ds 8507-s’Aranjassa, 6, devora la depuradora).

Aquí podeu descarregar la normativa d’us dels punts verds en format PDF.

Què puc dur al Punt Verd?

Als punts verds podeu dur qualsevol d’aquestes fraccions:

 • MOBLES I FUSTA: Mobles, matalassos, portes, persianes, etc.
 • VIDRE: Miralls, vidre pla.
 • FERRALLA: Restes metàl·liques.
 • ELECTRODOMÈSTICS amb gas CFC Geleres, congeladors amb CFC, aparells d’aire condicionat.
 • ELECTRODOMÈSTICS sense gas CFC Rentadores, eixugadores, cuines, etc.
 • PETITS ELECTRODOMÈSTICS Televisors, batedores, ordinadors, aparells electrònics.
 • ENDERROCS sense amiant Formigó, teules, rajoles, etc. Es pot depositar un límit de 10 bosses de 30 litres / 300 l.
 • SANITARIS Residus porcellànics, vàters, plats de dutxa, rentamans.
 • SURO BLANC Poliestirè expandit.
 • PODA Restes vegetals.
 • OLI VEGETAL
 • OLI MINERAL
 • NEUMÀTICS Neumàtics d’automòbil, motocicletes i bicicletes.
 • PINTURES, VERNISSOS, ADHESIUS, DISSOLVENTS Envasos plàstics o metàl·lics tant buits com plens.
 • FLUORESCENTS Tubs fluorescents i bombetes de baix consum.
 • CÀPSULES DE CAFÈ Càpsules de cafè d’alumini o de plàstic.
 • ENVASOS DE TINTA Tòners i cartutxos de tinta.
 • PILES I BATERIES d’aparells electrònics.
 • BATERIES d’automoció.
 • RADIOGRAFIES
 • TERMÒMETRES de mercuri.
 • TÈXTIL Roba i sabates.

Que es pot dur al punt verdSi teniu dubtes sobre el funcionament del punt verd o quins residus hi podeu dipositar, podeu enviar un correu a puntsverds@emaya.es.

Hi ha cap altre opció per desfer-me d’aparells elèctrics?

Sí, els aparells elèctrics i electrònics (AEE) poden dur-se a altres llocs que no siguin els Punts Verds. De fet, els comerços que serveixen aparells nous han de recollir els vostres electrodomèstics vells quan us porten els nous que hagueu comprat. També podeu portar vosaltres els petits electrodomèstics a aquests comerços perquè es facin càrrec de la seva retirada. Les empreses constructores també s’han de fer càrrec dels residus procedents d’obres.

Aparells elèctrics