Recollida de trastos

849336

Des del dia 1 de desembre de 2015, EMAYA recull els trastos i mobles vells devora ca teva. Cada barri de Palma té assignat un dia fix a la setmana per a la recollida de mobles i estris domèstics vells. Quan aquest dia és festiu també es fa la recollida.

Els mobles i estris domèstics s’han de dipositar entre les 20.00 i les 22.00 h del dia de recollida.

Recollida trastos mapa

 • Cal deixar-los de forma endreçada davant ca teva o al lloc més pròxim on no s’obstaculitzi el trànsit ni el pas de vianants.
 • Als carrers estrets i zones rurals es poden dipositar al lloc accessible més pròxim.
 • No s’han de deixar mai devora els contenidors.

Aquest servei recull:

 • Mobles, somiers, matalassos.
 • Portes, persianes i fustes diverses.
 • Bicicletes, cotxets d’infants, juguetes no electròniques.
 • Vidres grossos de taules o portes si es dipositen protegits o embalats.

NO es recullen:

 • Electrodomèstics o qualsevol aparell elèctric.
 • Enderrocs, sanitaris i altres residus procedents d’obres domèstiques.
 • Residus especials: fluorescents, pots de pintura, bateries, etc.
 • Paper i cartó, envasos i restes de poda.

Existeix un servei restringit de recollida domiciliària exclusiu per als majors de 65 que ho necessitin, per a persones amb problemes de mobilitat per malaltia, lesió o invalidesa i per persones amb dificultats econòmiques, que ho acreditin per comptar ja amb la bonificació a la factura d’EMAYA (per a unitats familiars amb un nivell d’ingressos anual igual o inferior al salari mínim interprofessional anual multiplicat pel 1.25). S’ha de sol·licitar el servei al telèfon gratuït 900 7240 00 i acreditar la necessitat del servei (DNI per edat, certificat d’incapacitat o certificat mèdic).

Ah, i recorda!

Els mobles i altres objectes en bon estat encara poden ser útils per a altres persones. Contacta amb les ONG que els recullen o dóna’ls a amics, familiars, parròquies, veïns que els necessitin. La Fundació Deixalles (tel. 900 772 211), REMAR (tel. 971 200 180), Can Gazà (tel. 670 053 824) i d’altres en recullen.

Aparells elèctrics

Els electrodomèstics els han de recollir els comerços que serveixen aparells nous, o els poden dur els ciutadans als punts verds. Les empreses constructores s’han de fer càrrec dels residus procedents d’obres; els ciutadans en poden dur quantitats limitades als punts verds. Els residus especials s’han de dur també als punts verds.

Els punts verds de Palma:

Estan situats a: Son Castelló (c. del Gremi de Sucrers i Candelers) i Sant Jordi (devora la depuradora). Teniu més informació a l’apartat de Punts Verds d’aquesta mateixa web.