Consultes Ciutadanes

L’àrea de Participació Ciutadana va crear la pàgina web tufas.palma.cat per tal que la ciutadania pugui participar telemàticament als diferents processos de consulta que aniran obrint les àrees de l’Ajuntament de Palma.

Per tal de poder votar o participar amb la vostra opinió primer us haureu d’inscriure i crear un usuari (Aquí). Una vegada creat i validat l’usuari ja podreu participar a qualsevol de les consultes o votacions que es vagin publicant a la web.

 

Pla d'Igualtat

Consulta Ciutadana per al Pla d’Igualtat de gènere 2017-2021

L’àmbit local és on es desenvolupa la vida quotidiana de les persones i, per tant, on es poden percebre millor les desigualtats existents entre dones i homes i com aquestes afecten la vida de les persones. En aquest sentit, les administracions públiques d’àmbit municipal esdevenen agents clau en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat. La seva proximitat amb la ciutadania permet que puguin atendre millor i de forma més directa les seves necessitats, els seus interessos i les seves inquietuds.

Amb aquest objectiu l’Ajuntament de Palma està elaborant el Pla d’igualtat de gènere (2017-2021), que, amb una vigència de quatre anys, es constituirà com l’eina fonamental per a treballar en l’eliminació de les desigualtats de gènere i la promoció de la igualtat entre dones i homes a Palma, articulant els objectius i les accions que s’han de desenvolupar a la ciutat durant aquest període.

Podeu accedir a la consulta des d’aquest enllaç CONSULTA PLA D’IGUALTAT