Consultes Ciutadanes

L’àrea de Participació Ciutadana va crear la pàgina web tufas.palma.cat per tal que la ciutadania pugui participar telemàticament als diferents processos de consulta que aniran obrint les àrees de l’Ajuntament de Palma.

Per tal de poder votar, primer us haureu d’inscriure i crear un usuari (Aquí). Una vegada creat i validat l’usuari ja podreu participar a qualsevol de les consultes o votacions que es vagin publicant a la web.

 

Pla d'Igualtat

Consulta Ciutadana per al Pla d’Igualtat de gènere 2017-2021

L’àmbit local és on es desenvolupa la vida quotidiana de les persones i, per tant, on es poden percebre millor les desigualtats existents entre dones i homes i com aquestes afecten la vida de les persones. En aquest sentit, les administracions públiques d’àmbit municipal esdevenen agents clau en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat. La seva proximitat amb la ciutadania permet que puguin atendre millor i de forma més directa les seves necessitats, els seus interessos i les seves inquietuds.

Amb aquest objectiu l’Ajuntament de Palma està elaborant el Pla d’igualtat de gènere (2017-2021), que, amb una vigència de quatre anys, es constituirà com l’eina fonamental per a treballar en l’eliminació de les desigualtats de gènere i la promoció de la igualtat entre dones i homes a Palma, articulant els objectius i les accions que s’han de desenvolupar a la ciutat durant aquest període.

Podeu accedir a la consulta des d’aquest enllaç CONSULTA PLA D’IGUALTAT

Ordenança d'animals

Consulta Ciutadana per a la modificació i/o millora de l’ordenança per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana

L’actual ORDENANÇA PER A LA INSERCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA A LA SOCIETAT URBANA de Palma fou aprovada al 2004. Tant la sensibilitat social com la legislació que vetllen per garantir els drets dels animals han canviat molt en aquests 13 anys. Desde l’àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l’Ajuntament de Palma es considera necessari iniciar el procediment per modificar l’actual ordenança, i posar-la al dia, per a que respongui millor a les necessitats i objectius de garantir el Benestar Animal i la bona convivència.

Per tal de fer una ordenança vertaderament útil i eficient, volem comptar amb la vostra participació. Per aquest motiu es posa a disposició de l’opinió pública de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma per si consideren adient manifestar la seva opinió. De ben segur que teniu idees i propostes per fer una ordenança útil per aquests objectius, en relació amb els aspectes següents:

  • Garantir el Benestar dels animals i el respecte als seus drets.
  • Fomentar la tinença responsable d’animals en l’entorn urbà.
  • Millorar la convivència entre humans i animals, especialment en l’àmbit urbà.
  • Millorar els serveis municipals per a la protecció dels animals de Palma.
  • Regular les activitats relacionades amb animals de companyia.
  • Ampliar l’abast de l’ordenança municipal cap a altres animals que viuen a l’entorn urbà.
  • Revisar  el règim de sancions perquè tengui un caràcter disuassori cap accions de tinença irresponsable d’animals o incíviques amb l’ús dels espais públics.

Així, abans de la redacció del Projecte final podeu enviar les vostres propostes fins el proper 8 de setembre.

Podeu accedir a la consulta des d’aquest enllaç CONSULTA ORDENANÇA PER A LA INSERCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA A LA SOCIETAT URBANA