Consells de Barri

 

11.001_banner 669x214.jpeg

D’acord amb el compromís de l’Ajuntament de Palma de donar un impuls significatiu als espais de participació del teixit associatiu es realitzen els Consells de Barri, que són reunions on hi participen tant associacions com ciutadans i ciutadanes a títol individual per debatre sobre les necessitats i el futur de cadascuna de les diferents barriades.

L’eix bàsic és treballar sobre la cohesió social i la convivència, posant al servei d’aquet objectiu estratègic les infraestructures, els serveis, els programes d’activitats i altres recursos institucionals i comunitaris que ajudin a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Per respondre a aquest eix bàsic cal impulsar una visió global del barri i el treball en xarxa entre el teixit social, per a la qual cosa és necessari:

 1. Definir problemes i necessitats;
 2. Fer una priorització dels problemes i necessitats definits;
 3. Definir objectius a curt i mig termini;
 4. Definir estratègies i processos per aconseguir els objectius definits;
 5. Definir recursos comunitaris i institucionals disponibles-necessaris;

Eixos específics de treball són:

 1. Tractament de temes estratègics d’acord amb el projecte global de barri;
 2. Tractament de temes específics que necessiten respostes urgents;
 3. Definir i posar en marxa canals de comunicació entre el Consell de Centre i el conjunt del barri;
 4. Dissenyar i posar en marxa campanyes de promoció de l’associacionisme per tal de reforçar el teixit social del barri;
 5. Dissenyar i posar en marxa campanyes de sensibilització sobre aspectes estratègics, prioritaris o urgents per tal d’implicar el veïnatge en la solució dels problemes; en el marc d’aquestes campanyes cal tenir cura de temes transversals com les relacions interculturals, temes de gènere, drets humans, mediambient i sostenibilitat;

QUAN ES REALITZARAN?

El calendari de realització dels consells de Barri del Districte Nord és el següent:

 • 5 de setembre Consell de barri SECAR DE LA REAL (cartell PDF)
 • 7 de setembre Consell de barri ESTABLIMENTS (cartell PDF)
 • 12 de setembre Consell de barri SON ESPANYOL (cartell PDF)
 • 14 de setembre Consell de barri SON SARDINA-SA GARRIGA (cartell PDF)
 • 21 de setembre Consell de barri S’INDIOTERIA (cartell PDF)
 • 26 de setembre Consell de barri CAMP REDÓ (cartell PDF)
 • 28 de setembre Consell de barri BONS AIRES (cartell PDF)
 • 3 d’octubre Consell de barri PLAÇA DE TOROS (cartell PDF)
 • 5 d’octubre Consell de barri SON OLIVA (cartell PDF)
 • 10 d’octubre Consell de barri EL AMANECER (cartell PDF)
 • 17 d’octubre Consell de barri ARXIDUC (cartell PDF)
 • 19 d’octubre Consell de barri CAS CAPISCOL (cartell PDF)