Canvi de contenidors

A Palma, generam més de 200.000 tones de residus urbans cada any, uns 500 kg / any per habitant, i només en reciclam un 18%, aproximadament. El nostre objectiu com a ciutat ha de ser incrementar aquesta quantitat, perquè és una necessitat ambiental i una obligació legal.

Per això, des de l’Ajuntament de Palma i EMAYA hem implantat importants canvis en la gestió dels residus, per a fer més fàcil la recollida selectiva a tota la ciutadania, les institucions i les empreses. Tenim nous contenidors, recollida selectiva mòbil al centre històric, punts verds, servei de recollida de trastos, nou sistema de recollida d’oli, camió del reciclatge, etc. Tot al servei de la ciutadania per a reciclar més i millor.

Durant aquest 2017 es substituiran el 80 % dels contenidors de Palma distribuïts en dues fases. La primera fase correspon a l’Arenal, les Meravelles, Can Pastilla i la zona Nord de l’eixample, entre carrer Aragó i camí de Jesús i entre les avingudes i la via de cintura. La segona fase, de cara a l’octubre d’enguany, abastarà la resta de Palma.

ContenidorsEls nous contenidors suposen una major facilitat per dipositar els fems, acomplint amb els requisits legals d’accessibilitat, faran possible la recollida selectiva de totes les fraccions i una millora estètica i de qualitat urbana.

D’aquesta manera es podrà implantar el nou model de recollida fonamentat en:

  • Implantació d’illes homogènies i completes de contenidors. A cada àrea d’aportació hi haurà contenidors de tots les fraccions i seran de les mateixes característiques. Suposarà un millor servei, facilitats per a la recollida selectiva i una millora estètica.
  • Contenidors accessibles per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Són de fàcil obertura (amb palanca per a persones amb cadira de roda i pedal de peu) i estan senyalitzats per a persones invidents.
  • Tots els contenidors estaran identificats amb un codi QR per identificar-los, comunicar incidències i consultar informació sobre la recollida selectiva.
  • Els contenidors, així mateix, estan retolats amb indicació de les fraccions i residus que s’hi ha de dipositar i els que no, i amb un missatge educatiu per conscienciar sobre la separació dels fems.
  • S’incorporarà de forma progressiva a finals d’any un nou contenidor per a la recollida selectiva de la matèria orgànica, una de les assignatures pendents a Palma.
  • Es renova també la flota de camions de recollida, que funcionaran amb gas i seran menys renouers i menys contaminants.

Paral·lelament a la instal·lació dels nous contenidors s’implantarà un sistema de neteja diari de les àrees de contenidors, amb uns vehicles que realitzaran rutes prèvies al buidat dels contenidors. Així mateix cada mes es netejaran per defora i cada tres mesos per dedins. Els nous contenidors tendran un programa de manteniment a càrrec d’EMAYA, per revisions i reparacions continuades, cosa inexistent fins ara.

Necessitam la teva col·laboració

Recorda que la separació dels residus comença a casa, no mesclis el que es pot reciclar!

  • Diposita cada cosa al seu contenidor.
  • Respecta els horaris per a tirar els residus. El rebuig i la matèria orgànica s’han de tirar de 19 a 23 h, el vidre de 8 a 22 h.
  • No deixis mai residus fora dels contenidors.

Pot veure on has de tirar cada cosa a aquesta GUIA DE RECICLATGE (PDF)

Col·labora comunicant incidències a EMAYA:

Emaya