Animals de companyia

IMPORTANT!!: ACTUALMENT S’ESTÀ DUENT A TERME UNA CONSULTA CIUTADANA PER MODIFICAR L’ACTUAL ORDENANÇA. Podeu trobar més informació AQUÍ

Les nostres mascotes són la millor de les companyies i ens fan viure moments inoblidables, però hem de tenir sempre present que impliquen una sèrie de responsabilitats que cal complir per el bé de les nostres pròpies mascotes i el de la resta de veïnes i veïns de la nostra ciutat.

cans

Els animals de companyia han de circular sempre amb corretja per la via pública i pels espais lliures. Les corretges extensibles nomes es poden utilitzar per als cans de raça petita.

Està terminantment prohibit torturar i maltractar els animals, infligir-los danys, patiments o molèsties gratuïtes, així com utilitzar eines que impedeixin mantenir el cap en posició normal.

Sou responsables de la vida de les vostres mascotes. Si per qualsevol circumstància no us podeu fer càrrec no les abandoneu, contactau amb el Centre de Protecció Animal (971438695 – centreproteccioanimal@sf.palma.es).

Recordau que també és la vostra responsabilitat recollir els excrements que facin les vostres mascotes i que no fer-ho suposa un perjudici per a la resta de persones de Palma, a més de poder ser sancionat amb multes que oscil·len de 301 a 1.500€. Als barris hi trobareu una gran quantitat d’espais anomenats “pipicans” destinats a que les vostres mascotes puguin fer les seves necessitats així que respectau sempre les façanes i mobiliari urbà.

A part dels pipicans, existeixen també les Zones d’Oci Caní (ZOC), que trobareu distribuïdes per tota la ciutat. Aquestes zones disposen d’un gran espai per a l’esbarjo de les vostres mascotes.

zoc

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LES ZOC:

  1. Els cans podran circular lliurement sense corretja dins del recinte.
  2. Els cans agressius amb les persones o altres animals hauran de portar morrió degudament col·locat.
  3. Els cans catalogats com a potencialment perillosos segons la Llei 50/1999 de 23 de desembre no podran circular sense corretja, ni anar sense morrió en cap cas.
  4. Queda prohibit l’abandonament d’excrements dins i fora del recinte. El propietari haurà de recollir les deposicions.
  5. El propietari serà responsable dels danys físics i psíquics que puguin ocasionar els seus animals.
  6. Tots els cans hauran de disposar de microxip i les vacunacions i/o tractaments obligatoris. Els portadors dels cans hauran de dur la documentació de l’animal legalment exigible. (Passaport sanitari i llicència d’animal potencialment perillós, en el seu cas)
  7. La policia local i els controladors mediambientals d´EMAYA vigilaran el correcte ús del recinte i el compliment de les ordenances municipals.
  8. Horari: segons les condicions de cada zona d’oci.

NORMATIVA