Amanecer

L’Amanecer va sorgir en els anys trenta com una urbanització de caràcter residencial situada un poc al nord de l’eixample, vora la carretera de Sóller. Hi predominen els xalets. Durant els anys vuitanta i noranta es varen urbanitzar les zones de Son Ferragut i de Son Gelabert, de manera que ha quedat enllaçat amb la ciutat a través de l’Olivera. La construcció durant els anys vuitanta de la via de cintura ha fixat el seu límit nord.

Amanecer

2018 Amanecer

A la zona de l’Amanecer, especialment entre la carretera de Sóller i el carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, es mantenen un bon nombre de xalets i vil·les de l’època que es combinen amb altres de més moderns i que mantenen les característiques residencials, de tipus benestant de la barriada, que es contraposen a la densificació i alçada de les noves construccions de grans blocs de pisos realitzades als darrers anys.

El barri de l’Amanecer fa part de la parròquia de la Resurrecció (1968), situada a Cas Capiscol.

El 1995 s’inaugurà el Mustang Ranch, en un edifici bastit en els anys cinquanta que havia estat ocupat per la indústria càrnica i d’embotits.

Amanecer

A l’Amanecer, el moviment associatiu és reduït. La vida social es concentra en alguns bars a causa de la manca d’infraestructures culturals i religioses. L’Associació de Veïns i Veïnes Amancer dinamitza el barri amb les seves activitats i, a pesar de no comptar amb un casal propi, fan servir un local que cedeix un dels veïnats com a seu.

Hi ha dos equips de petanca des dels anys setanta, l’Amanecer i el Llamas.